Τελευταία κηρύγματα από
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 λεπτά 32 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 19 Μαΐου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 56 λεπτά 5 δευτερόλεπτα