Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2020

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Διάρκεια:50 λεπτά 17 δευτερόλεπτα